เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  1. แจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า ทาง Line : @chuayjam
  2. กรณีต้องการคืนสินค้า กรุณาส่งสินค้ากลับมาที่ ร้านช่วยจำเครื่องเขียน 96 หมู่ 9 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าแล้ว
  3. กรณีเปลี่ยนขนาดหัวเขียนหรือเปลี่ยนสี สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับสินค้า กรุณาสอบถามทางร้านอีกครั้ง ก่อนแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้า
  4. สินค้าที่เปลี่ยน/คืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน หรือมีรอยเปื้อน เช่น คราบนิ้วมือ รอยขีดขวาน หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
  5. ในกรณีสินค้ามีปัญหาเนื่องจากทางร้าน เช่น สินค้ามีตำหนิ จัดส่งผิดสี ไซส์ หรือแบบ ทางร้านเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  6. ในการเปลี่ยนสินค้ามี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 40 บาท สำหรับจัดส่งสินค้าใหม่
  7. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนไซส์ สี หรือรุ่น ในกรณีที่สินค้าที่เปลี่ยนมีราคาสูงกว่า ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมีราคาต่ำกว่า ทางร้านไม่สามารถคืนส่วนต่างให้แก่ลูกค้าได้
  8. สินค้าลดราคาพิเศษ (Sale) ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า